از طریق آدرس ایمیل زیر می توانید نظرات خود را برای ما بفرستید. همچنین اگر مایل به همکاری با داستان معماری هستید، درخواست خود را می توانید از طریق همین ایمیل برای ما ارسال کنید.

درخواست همکاری بهتر است که شامل این اطلاعات باشد: نام و نام خانوادگی، سن، تحصیلات، زمینه ای که در آن مشتاق به همکاری با ما هستید.

kave.mahdi1993@gmail.com