"قرار" هم به نوعی معنی وعده ی دیدار می دهد و هم به نوعی معنی جایگیری. این قسمت اختصاص دارد به دیدار ما و خارجی ها در کشورمان. خارجی هایی که برای خودشان و بعضا برای ما مدرسه ساختند. برای پسرانمان و مهم تر برای دخترانمان. همین مدارس به جایگیری سیستم آموزشی جدید که از سرخط دارالفنون شروع شده بود کمک بسیار زیادی کرد.

 

شنیدن قرار

 

تصویر این قسمت عکسی قدیمی از منظر جنوبی دبیرستان ماندگار البرز است.

 

معنی و توضیح بعضی نکاتی که در این قسمت استفاده شد از این قرار است:

میسیونر: [ سی ُ ن ِ ] (فرانسوی) عضو هیأت مذهبی. مبلغ دینی.

دکتر ساموئل مارتین جردن:  (Samuel Martin Jordan) (۱۸۷۱–۱۹۵۲ م) معلم و مبلغ مسیحی آمریکایی بود. وی از سال ۱۸۹۹ تا سال ۱۹۴۰ ریاست کالج آمریکایی تهران را به عهده داشت.

دکتر محمد علی مجتهدی گیلانی: (1376-1287 ه.ش) استاد دانشکده ی فنی دانشگاه تهران و مدیر دبیرستان البرز از سال 1320 به مدت 34 سال.

 

منابعی که در نگارش این قسمت استفاده شدند به قرار زیر هستند:

-حسن ملک، تاریخ آموزش و پرورش در ایران، انتشارات الهدی.

-علیرضا سمیع آذر، تاریخ تحولات مدارس در ایران، انتشارات سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور.

-سحر خدابخشی، منوچهر فروتن و امیر سمیعی، بررسی سیر تحول فضای معماری مدارس براساس ارزیابی نقش نظام آموزشی حاکم بر آنها، نمونه موردی : مدرسه سپهسالار، دارالفنون و دبیرستان البرز، باغ نظر، اسفند94، 37(74-61).

-سارا طاهرسیما، هما ایرانی بهبهانی و کاوه بذرافکن، تبیینِ نقشِ آموزشیِ فضای باز در مدارس ایران با مطالعه تطبیقی مدارس سنتی تا معاصر، نمونه های موردی: مدرس ههای چهارباغ، دارالفنون و البرز، فصلنامه پژوهش های معماری اسلامی، بهار94، 6(70-55).

 

مواد صوتی که در این قسمت استفاده شدند:

-موسیقی مستند home اثر Armand Amar.

-مصاحبه محمد دادکان، رییس اسبق فدراسیون فوتبال ایران با خبرگزاری ایرنا.

-سخنرانی دکتر محمد علی مجتهدی گیلانی در دیدار با دانش آموختگان ایرانی سال 1367 در لس آنجلس.

 

تصاویر زیر می تواند به تصور بهتر از مدارس خارجی ها و همچنین دبیرستان ماندگار البرز کمک کند:

-مدرسه ژاندارک، یکی از معروف ترین مدارس دخترانه خارجی ها در تهران

 

-مدرسه البرز