"قبض" در لغت نامه به معنی دست کشیدن و بازایستادن از گرفتن است. از دهه ی سی کسانی بودند که از سیستم آموزش دولتی دست کشیدند و راه خودشان را پیش گرفتند. این قسمت روایت دو نمونه از آنهایی است که در سال های دهه ی سی تا پنجاه سیستم آموزشی مستقل از آموزش عمومی راـ نه به نیت انتفاع ـ ایجاد کردند و در کنار دستاورد های بزرگی که داشتند بیشتر روی به درون داشتند تا بیرون.

 

شنیدن قبض

 

با تشکر فراوان از سرکار خانم دکتر سوزان حبیب، فارغ التحصیل مدرسه فرهاد و نویسنده ی کتاب "در جسجوی انسان وارسته ی امروز"

و با تشکر از آقای دکتر فرید ابوالحسنی از فارغ التحصیلان قبل از انقلاب مدرسه ی علوی  و مهندس ایمان توکلی از فارغ التحصیلان بعد از انقلاب مدرسه علوی

و با تشکر از آقای کمال الدین قطب از فارغ التحصیلان علوی و فرهاد

 

تصویر این قسمت، عکسی از مرحوم توران میرهادی، مرحوم علامه کرباسچیان و مرحوم رضا روزبه است.

 

معنی و توضیح بعضی نکاتی که در این قسمت استفاده شد از این قرار است:

خیابان ایران: خیابان ایران در مرکز تهران در نزدیکی میدان بهارستان قرار دارد که در ابتداری تاسیس در زمان قاجار سقاباشی نام گرفت و بعد ها به عین الدوله و در زمان رضاشاه به خیابان ایران تغییر نام داد. این خیابان محور یکی از محلات قدیمی و مذهبی تهران است.

علامه کرباسچیان: علامه علی اصغر کرباسچیان (1293-1382) از شاگردان آیت الله بروجردی، مولف اولین رساله توضیح المسائل فارسی و بنیانگذار مدرسه علوی بود.

رضا روزبه:رضا روزبه(1300-1352) فارغ التحصیل رشته فیزیک از دانشگاه تهران و یکی از بنیانگذاران و معلمین مدرسه علوی بود.

تعدادی از فارغ التحصیلان مدرسه علوی: دکتر محمد جواد ظریف، دکتر عبدالکریم سروش، دکتر حداد عادل، دکتر کمال خرازی.

توران میرهادی: توران میرهادی(1306-1395) بنیانگذار مدرسه فرهاد، از موسسین شورای کتاب کودک و سرپرست فرهنگنامه ی کودکان و نوجوانان بود.

 

منابعی که در نگارش این قسمت استفاده شدند به قرار زیر هستند:

- کتاب:  تاریخ آموزش و پرورش در ایران، حسن ملک، انتشارات الهدی.

-کتاب: جستجو در راه و روش های تربیت، توران میرهادی، نشر دیدار.

-کتاب: در جستجوی انسان وارسته ی امروز، سوزان حبیب، نشر قطره.

-کتاب: یاد استاد، علامه کرباسچیان در حدیث دیگران، مرکز تدوین و نشر آثار علامه کرباسچیان.

-کتاب: مقدمه ای بر خصوصی سازی نظام آموزش و پرورش در ایران، مرتضی قاجارگر، نشر زهد.

-قسمتی از مستند توران خانم اثر خانم رخشان بنی اعتماد و مجتبی میرطهماسب.

 

مواد صوتی که در این قسمت استفاده شدند:

-قطعه راز از آلبوم یک قدم در آب اثر صدف خانی.

-قسمتی از سرود خمینی ای امام اثر حمید شاهنگیان.

-قسمتی از شعار های مردمی در بهمن ماه سال 1357: "درود بر خمینی".

-قسمتی از مستند معرفت و مدارا در مورد دکتر عبدالکریم سروش اثر شبکه بی بی سی فارسی.

-قسمتی از مستند توران خانم اثر خانم رخشان بنی اعتماد و مجتبی میرطهماسب.

 

تصاویر زیر می تواند به تصور بهتر از موضوعاتی که در این قسمت از آنها نام برده شد کمک کند:

امام خمینی در مدرسه علوی

مرحوم کرباسچیان و روزبه در میان دانش آموزان علوی

مدرسه علوی

خانم میرهادی در کنار دانش آموزان

مدرسه فرهاد