"متوسط" در دهه ی بیست ظهور پررنگی در تهران پیدا میکند. دولت که زعیم این قشر است، خودش را موظف می داند که مسکن آنها را تامین کند. این فرصت خوبی برای دولت است تا با تغییر معماری، سبک زندگی مدرنی را که-درست یا غلط- لازمه عبور از دروازه ی تمدن می داند عملی کند. معماران ایرانی اما باز نقبی به تاریخ معماری ایران می زنند و حاصل تمام این ها می شود "نارمک". در این قسمت با هم در مورد دومین مجموعه ی مسکونی تهران، که ایرانی ها برای ایرانی ها ساختند صحبت می کنیم.

تصویر این قسمت، تصویر هوایی از محله نارمک در سال 1332 است،  این عکس از کتاب خانم رعنا حبیبی با نام Modern Middle-Class Housing in Tehran برداشته شده است.

 

 

این قسمت بزودی منتشر، و اطلاعات تکمیلی در همین پست بارگذاری خواهد شد.

 

در شرق خبری هست

 

پژوهش و نگارش: هانیه اسکویی، مهدی کاوه

موسیقی: صدف خانی

صدا و تدوین: مهدی کاوه، هانیه اسکویی

ضبط در

برای همکاری با داستان معماری در اینجا پیام بگذارید.